אתנה בענפי הספורט המועדפים

אתנה פועלת לקידום ספורט הנשים בעשרה ענפים מועדפים ובשני ענפי-העל: כדורגל וכדורסל, וזאת ע"פ הועדה הציבורית בראשות צבי לובצקי ומינהל הספורט, בתאום עם הוועד האולימפי בישראל.
בענפים אלה, פועלות רכזות אתנה רכזות שטח אשר מניחות את התשתית המקצועית להרחבה ולהעמקת פעילות הנשים, ליצירת הזדמנויות ולקידום ההישגים התחרותיים של הספורטאיות בענפים.

כדורעף

כדורעף

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הכדורעף ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

כדורסל

כדורסל

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הכדורסל ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

כדוריד

כדוריד

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הכדוריד ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

כדורגל

כדורגל

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הכדורגל ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

טניס

טניס

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הטניס ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

שחייה

שחייה

אתנה תומכת בספורטאיות בענף השחייה ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

ג'ודו

ג'ודו

אתנה תומכת בספורטאיות בענף הג'ודו ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

שייט

שייט

אתנה תומכת בספורטאיות בענף השייט ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

אופניים

אופניים

אתנה תומכת בספורטאיות בענף האופניים ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

אתלטיקה

אתלטיקה

אתנה תומכת בספורטאיות בענף האלתטיקה ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

איגוד ההתעמלות

איגוד ההתעמלות

אתנה תומכת בספורטאיות בענף ההתעמלות ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר

סקי מים

סקי מים

אתנה תומכת בספורטאיות בענף סקי המים ומסייעת בפיתוח ובקידום תשתיות, בהדרכה, בהפעלת תכניות מקצועיות ובהצעדת הספורטאיות המתאמנות בו להישגים תחרותיים.

בקרו באתר