המועצה הציבורית

המועצה הציבורית לקידום ילדות, נערות ונשים בספורט, פועלת מתוקף החלטת ממשלת ישראל מספר 3416, משנת 2005. המועצה משמשת גוף מייעץ לממשלה, למשרד התרבות והספורט ולשרה הממונה באשר לקידום ולפיתוח ספורט הנשים בישראל.

המועצה פועלת לקידום מדיניות התומכת בספורט הנשים, לרבות פיתוח ענפי ספורט אולימפיים ובגיבוש המלצות לקידום מנהיגות נשים בספורט הנשים בישראל. המועצה יוזמת תכניות פעולה רב-שנתיות ליצירת תשתית בפריסה רחבה לפעילות של ספורט נשים וקידום ספורט הישגי. כמו כן, עוסקת המועצה בשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים.

הרכב חברות וחברי המועצה מגוון ובעל רקע מקצועי, חינוכי, וערכי לתחום הספורט ולקידום השיוויון המיגדרי בישראל. חברות וחברי המועצה תורמים מניסיונם להגשמת החזון והמטרות שלאורן הוקמה המועצה ומסייעים במישורים שונים לקידום ספורט הנשים בישראל. ליו"ר המועצה הראשונה מונתה הגב' חנה גרטלר. בחודש מאי 2013, מונתה ליו"ר המועצה הגב' מיכל כפרי ירדני במקום.

מיכל כפרי-ירדני

מיכל כפרי-ירדני

יושבת ראש המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים

מיכל כפרי-ירדני

יושבת ראש המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים
קרא עוד
מעוז טל

מעוז טל

מעוז טל

קרא עוד
שלומית ניר טור

שלומית ניר טור

מנהלת המחלקה לספורט נשים וספורט לכול, משרד התרבות והספורט

שלומית ניר טור

מנהלת המחלקה לספורט נשים וספורט לכול, משרד התרבות והספורט
קרא עוד
אלי דלל

אלי דלל

סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה

אלי דלל

סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה
קרא עוד
דנה נאור מנדאל

דנה נאור מנדאל

נציגת ציבור במועצה

דנה נאור מנדאל

נציגת ציבור במועצה
קרא עוד
ד"ר מיה קלה-בנצור

ד"ר מיה קלה-בנצור

ד"ר מיה קלה-בנצור

קרא עוד