חזון

"שינוי חברתי ומגדרי בתרבות הספורט בישראל בדרך שתבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות, נערות ונשים בכל תחומי הספורט ובכל הרמות".

ספורט הנשים מצוי בנחיתות מספרית, מעמדית וחברתית באופן היסטורי, בארץ ובעולם. כמות הילדות והנערות המנותבות לעסוק בספורט, כמות הספורטאיות התחרותיות, היקף התקציבים שבמשך שנים הופנו לספורט-נשים, כולם דורשים שיפור במטרה להגיע לשוויון.

עיסוק בספורט הוא כלי חברתי, ערכי וחינוכי שהשפעתו מקיפה את כל המעגלים, החל מהפרט, דרך הקהילה וכלה בחברה כולה, אשר הופכת שיוויונית וצודקת יותר, כאשר ציבור הנשים שותפות שוות-ערך במגרש הספורטיבי.

מודעות גוברת לנושא והובלת מגמות של שינוי, יוצרים מציאות חדשה עבור ספורט הנשים בישראל.

המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, והיחידה המקצועית "אתנה", שואפות ליצור שינוי חברתי ומגדרי בתרבות הספורט בישראל בדרך שתבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות, נערות ונשים בכל תחומי הספורט ובכל הרמות.

מטרות העל של המועצה הציבורית לקידום נשים בספורט:

  1. הקמת תשתית כמותית ואיכותיות של ספורטאיות בפריסה ארצית, תוך יצירת הזדמנויות לכל ילדה, נערה או אישה לעסוק בספורט – בכל גיל, בכל מקום ובכל רמה תחרותית תוך שימת דגש על קשת רחבה של קבוצות אוכלוסייה.
  2. יצירת מנהיגות נשים בספורט – ייצוג הולם של נשים בקרב מקבלי ההחלטות ומובילי המדיניות בספורט, תוך הקפדה על ביטוי הולם ושיוויני של תקצוב, השקעת משאבים וניהולם בקרב מקבלי ההחלטות. עידוד ומתן הזדמנויות לנשים לעסוק במקצועות השונים הקשורים בספורט ובכלל זה אימון, ניהול ושיפוט, תוך יצירת אופק תעסוקתי ארוך-טווח לנשים בספורט.
  3. חינוך לשינוי עמדות בחברה הישראלית באשר לחשיבות הספורט כגורם משמעותי והכרחי בהכשרתה ובעיצובה של כל ילדה ונערה. עידוד, סיוע, הכוונה ותמיכה בילדות לעסוק בפעילות ספורטיבית כבר בגיל צעיר, התמדה בעיסוק בו מתוך הכרה ביתרונות הגלומים בספורט כמנוף להצלחה, להעצמה אישית הנחלת כישורי חיים וחברה שיוונית יותר.