מלגות אתנה

אתנה מציעה מדי שנה, עשרות מלגות לימודים לספורטאיות ולנשים לצורך קידומן והתפתחותן בתחום הספורט.
קרן המלגות "אתנה בטיפוס מתמיד" נועדה לאפשר לספורטאיות הזדמנויות וכיוונים חדשים ושואפת ליצירת מנהיגות עתידית של ספורט הנשים על-ידי ספורטאיות ונשות מקצוע משכילות ומתוגמלות.
עוד, מסייעת קרן המלגות, ביצירת אופק מקצועי באופן מוסדר ואטרקטיבי עבור ספורטאיות צעירות ואפשרות לתכנן את עתידן לטווח ארוך.

מי רשאית להגיש בקשה למלגה?
המלגות מיועדות לספורטאיות בעבר ובהווה בהתאם למסמך הקריטריונים אשר מפורסם אחת לשנה.

מלגות לימודי תעודה מקצועית
אתנה מחלקת מדי שנה כ – 70 מלגות תעודה מקצועית, להתפתחות בתחום הספורט לקורסי מדריכות, מאמנותו קורסי שיפוט, בעתיד יינתנו מלגות לקורסי ניהול, המלגות מיועדות לספורטאיות הווה ועבר, מאמנות, שופטות, מנהלות בתחום הספורט.