מנהיגות נשים

מנהיגות נשים בספורט הוא שם כולל המבטא: יותר נשים בהנהלות, יותר מנהלות במשרות בכירות, יותר מאמנות, יותר שופטות ויותר נשות תקשורת. כל זאת על מנת לגרום להגדלת מספר הספורטאיות ולהשפעה חיובית, אשר הינה קריטית, לנושא שוויוניות המגדר, ניהול והנהגת הספורט בישראל.

אתנה פועלת במגוון דרכים במטרה לקדם ייצוג הולם של נשים בקרב מקבלי ההחלטות ומובילי המדיניות בספורט, תוך התמקדות בצמצום הפערים ושאיפה לשוויון מתוך רצון לשינוי איכותי ושוויוני בין מקבלי ההחלטות, גופי ספורט, התאחדויות, מועדונים, תקשורת וכמובן הספורטאיות.

פיתוח מנהיגות וקידום נשים בתחומי הספורט השונים יאפשר לספורטאיות המסיימות קריירה ראשונה כספורטאיות להמשך "קריירה שנייה" בעשייה בתחום הניהול ומקצועיות בעולם הספורט, כאופציה נחשקת להמשך דרכן ומבססת אופק תעסוקתי ארוך-טווח לספורטאיות.

לשם כך, הציבה לעצמה אתנה את היעדים הבאים:

  • הרחבת מעורבות נשים בקרב מקבלי החלטות
  • הגדלת מספר המנהלות, יותר נשים בתפקידי מפתח במועדוני הספורט ומחלקות הספורט.
  • הגדלת מספר המאמנות
  • הגדלת מספר השופטות– עידוד ושילובן של נשים בתחום השיפוט
  • שימור ספורטאיות שפרשו והישארותן בתחום הספורט וטיפוחן לקחת חלק במנהיגות נשים עתידית בספורט.

מדובר בתהליכים ארוכי טווח, אך בעלי חשיבות עצומה לספורט בכלל ולספורט הנשים בפרט, שאת פירותיהם ניתן יהיה לקצור בעתיד.

קורס מנהיגות – שוות בספורט

קורס מנהיגות נשים בספורט המהווה תכנית העשרה בתחום מנהיגות וניהול ספורט נשים. הקורס מיועד לנשים בולטות הנמצאות ב"מעגל ההשפעה הספורטיבי הנוכחי".... קרא עוד