נשים במשחקים האולימפיים: לא עוד מיעוט מבוטל

השתפותן של נשים במשחקים האולימפיים, סקירת הנושא החל מן העת העתיקה ועד אולימפיאדת לונדון 2012 בה השתתפו נשים בענף-הקרב האחרון שנמנע מהן עד כה – האגרוף.

מאמרים נוספים