פורום מנהלות

"אתנה על הבוקר"- פורום נשים בהנהלות איגודי ספורט

קבוצת עמיתות לנשים שרוצות להתקדם, לנקוט עמדה ולהיות מעורבות בזירת עולם הספורט.
הפורום מקיים 4 מפגשים במהלך השנה, בהשתתפות קבוצת עמיתות בליווי יועצת ארגונית עם ניסיון בראיה מגדרית.

קהל יעד:
נשים החברות בהנהלות איגודי הספורט השונים ומנכ"ליות איגודי ספורט.

מטרת הפורום:
שימור נשים חברות הנהלות איגודי הספורט והקניית כלים יישומיים לצורך ניהול אפקטיבי של קונפליקטים מול גורמים שונים.
מפגש עמיתות בונה ופורה ליצירת נטוורקינג, דיון, הצפת רעיונות ושיתוף במודלים מוצלחים מקומיים ובינלאומיים, בין נשים מאיגודים שונים.
הנושאים העולים בפורום נגזרים מהאתגרים, העיסוקים והתכנים המעסיקים את המשתתפות במסגרת פעולתן היומיומית כמנהלת בעולם הספורט