פרויקטים ברשויות מקומיות

אתנה מסייעת לרשויות מקומיות במטרה להרחיב את בסיס הפירמידה של ספורט הנשים בישראל, להרחיב את תשתיות ספורט הנשים ולייצר הזדמנויות נרחבות לגיוס ילדות ולשימורן בענפי הספורט השונים החל מגילאי בית הספר היסודי – ברשות המקומית, קרוב לבית.

אתנה מאפשרת לרשויות המקומיות לפנות לקבלת תמיכה במסגרת 'קול קורא' ומסייעת לרשויות הנבחרות ליצור פרויקטים ייחודיים, שונים, יצירתיים ויוצאי דופן, המחברים את הספורט עם הקהילה והחברה, תוך העדפה מתקנת לילדות. בשנת תשע"ה תתמוך אתנה בפרויקטים ב-11 רשויות מקומיות.