פרויקט אתנה - חוגים מקצועיים ברחבי הארץ.
سفيرة تحت الأضواء
سيلفي جان
دعوة سفيرة
سفيرة تحت الأضواء
نعامه شفير
دعوة سفيرة
سفيرة تحت الأضواء
نيطاع ريفكين
دعوة سفيرة
سفيرة تحت الأضواء
لوريس عفارة
دعوة سفيرة
سفيرة تحت الأضواء
أوشرات عيني
دعوة سفيرة