אלי דלל

אלי דלל סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה

מהנדס
סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה
ממונה על התשתיות תחבורה, מבני ציבור, תעשייה ומסחר בעיר נתניה.
חבר בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית נתניה
חבר עמותת ידידי המרכז הרפואי ספיר

אחראי על:

ממונה על תשתיות, תחבורה ומסחר בעיר נתניה

בעבר היה:
 • מנכ"ל עיריית נתניה
 • מנכ"ל החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ
 • ממונה על הספורט בעיר נתניה
 • מ"מ יו"ר הדירקטוריון בחברה למען הספורט נתניה
 • משנה למנכ"ל חברת מנדלסון
 • מנכ"ל רפאל תעשיות מגופים
 • מנכ"ל בתי יציקה וולקן
 • מנהל מכירות באורדן תעשיות
 • דירקטור בחברות שונות
השכלה:
 • תואר שני (M.A) במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב
 • תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת מכונות, אוניברסיטת תל אביב
 • בוגר מנהל עסקים למהנדסים, המכללה הישראלית לניהול
 • בוגר הכשרת דירקטורים, המרכז הישראלי לניהול