מיכל כפרי-ירדני

מיכל כפרי-ירדני יושבת ראש המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים

הגיע הזמן שספורט הנשים בישראל והעוסקות בו תפסקנה להיתפס כשחקניות ספסל ותעלנה לשחק על המגרש

כיושבת ראש המועצה לקידום ספורט הנשים בישראל חברה ב:
 • 2014 – חברת המועצה הלאומית לספורט
 • 2013 – חברה בוועדת ההיגוי להתוויית מדיניות התוכנית הלאומית "פרחי הספורט"
בעבר היתה:
 • 2004 – חברת הועדה המייעצת – לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל. מטרות הקמת הועדה:
  • להמליץ על מנגנון לקליטת הכספים הייעודיים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט, לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל
  • להמליץ על דרכי יישום התוכנית הלאומית לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל
  • להמליץ על תפקיד משרד החינוך, התרבות והספורט ביישום התוכנית
 • חברה בצוות לגיבוש המלצות להחלת קוד אתי למניעת הטרדה מינית בספורט
 • חברת הנהלת שדולת הנשים בישראל
  • 2001 – 2002 חברת הועדה הבינ-משרדית לבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי הלימוד במערכת החינוך בישראל
השכלה:

תואר LL.B. לימודי משפטים. התמחות בחטיבה לזכויות אדם וזכויות חברתיות