אתנה בשטח

אתנה פועלת ברשויות המקומיות, בבתי הספר, באיגודי הספורט, במועדונים ובהתאחדויות, במטרה להרחיב ככל שניתן את בסיס הפירמידה של ספורט הנשים בישראל. אתנה תומכת במיזמים שונים ברחבי הארץ, במטרה לאפשר חשיפה מרבית של ילדות, נערת ונשים למגוון ענפים ספורטיביים, לשמרן בפעילות ולקדם את יכלותיהן ואת הישגיהן.

מתאמות אתנה פרוסות ברחבי הארץ, באיגודים המקצועיים, במועדוני הספורט, ברשויות המקומיות ובבתי הספר בעשייה יום-יומית ליצירת הזדמנויות חדשות לילדות, לנערות ולנשים בספורט.

אתנה בענפי הספורט המועדפים

אתנה פועלת לקידום ספורט הנשים בעשרה ענפים מועדפים ובשני ענפי-העל: כדורגל וכדורסל, וזאת ע"פ הועדה הציבורית בראשות צבי לובצקי ומינהל הספורט, בתאום עם הוועד האולימפי בישראל. בענפים אלה, פועלות רכזות אתנה רכזות שטח אשר מניחות את התשתית המקצועית להרחבה ולהעמקת פעילות הנשים, ליצירת הזדמנויות ולקידום ההישגים התחרותיים של הספורטאיות בענפים.... קרא עוד

תכניות מקצועיות בגופי ספורט

אתנה משתפת פעולה ותומכת בפרויקטים התורמים לפיתוח תשתיות ספורט ולקידומן של ילדות ונערות בגופי ספורט שונים. אתנה מסייעת לגייס ולשמר ספורטאיות חדשות, להעצים אותן, לייצר אופק תחרותי ולספק הזדמנויות לילדות, לנערות ולנשים במסגרת הגופים הללו. קרא עוד

התאחדות בתי הספר

פעילות בבתי הספר היסודיים שמטרתה לחשוף את התלמידות כבר בשלב מוקדם לפעילויות בענפי הספורט השונים, במסגרת יום חוויתי ומהנה. קראו עוד >>... קרא עוד

פרויקטים ייחודיים באיגודים ובמועדוני ספורט

אתנה תומכת בפרויקטים ייחודיים וחדשנים באיגודים ובמועדוני הספורט, התורמים לפיתוח תשתיות ספורט ולקידומן של ילדות ונערות בענפי הספורט השונים תחת פעילויות האגודה או המועדון. הפרויקטים מסייעים לגייס ולשמר ספורטאיות חדשות, לייצר אופק תחרותי וליצור הזדמנויות חדשות לבנות במסגרת המועדון/ האגודה. הפרויקטים הנתמכים נבחרים בכפוף לקול קורא. קרא עוד

פרויקטים ברשויות מקומיות

אתנה מסייעת לרשויות מקומיות במטרה להרחיב את בסיס הפירמידה של ספורט הנשים בישראל, להגדיל את מספר הילדות העוסקות בספורט – להרחיב את תשתית ספורט הנשים ולייצר הזדמנויות נרחבות לגיוס ילדות ולשימורן בענפי הספורט השונים החל מגילאי בית הספר היסודי – ברשות המקומית, קרוב לבית. ... קרא עוד