פרויקטים ייחודיים באיגודים

אתנה תומכת בפרויקטים ייחודיים וחדשנים באיגודים ובמועדוני הספורט, התורמים לפיתוח תשתיות ספורט ולקידומן של ילדות ונערות בענפי הספורט השונים תחת פעילויות האגודה או המועדון. הפרויקטים מסייעים לגייס ולשמר ספורטאיות חדשות, לייצר אופק תחרותי וליצור הזדמנויות חדשות לבנות במסגרת המועדון/ האגודה. הפרויקטים הנתמכים נבחרים בכפוף לקול קורא.
בשנת תשפ"ב יבחרו כ-25 איגודים ומועדוני ספורט אשר יהיו חלק מהפרויקט.