תכניות מקצועיות בגופי ספורט

אתנה משתפת פעולה ותומכת בפרויקטים התורמים לפיתוח תשתיות ספורט ולקידומן של ילדות ונערות בגופי ספורט שונים. אתנה מסייעת לגייס ולשמר ספורטאיות חדשות, להעצים אותן, לייצר אופק תחרותי ולספק הזדמנויות לילדות, לנערות ולנשים במסגרת הגופים הללו.