אתנה באיגודי הספורט

אתנה פועלת לקידום ספורט הנשים בעשרה ענפים מועדפים ובשני ענפי-העל: כדורגל וכדורסל, וזאת ע"פ הועדה הציבורית בראשות צבי לובצקי ומינהל הספורט, בתאום עם הוועד האולימפי בישראל.
בענפים אלה, פועלות רכזות אתנה רכזות שטח אשר מניחות את התשתית המקצועית להרחבה ולהעמקת פעילות הנשים, ליצירת הזדמנויות ולקידום ההישגים התחרותיים של הספורטאיות בענפים.