השתלמות אימון בראייה מגדרית

השתלמות "אימון בראייה מגדרית"
תוכנית של משרד התרבות והספורט ואתנה – המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל!
 
קהל היעד: מאמנות ומאמנים בישראל.
 
מטרת ההשתלמות: להעניק למאמנות ומאמנים כלים מעשיים ואקדמאיים לגיוס
ושימור ספורטאיות תחרותיות.
 
יעדי ההשתלמות:
• הבנה ודרכי התמודדות עם האתגרים השונים בגיוס ושימור ילדות ובהבחנות בין אימון ילדות לאימון ילדים.
• אימוץ שפה אחרת מזו שעובדים עם נערים.
• הנגשת ידע אקדמי בתחום ספורט ומגדר, לצד כלים מעשיים לתקשורת עם שחקניות, הנעה לפעולה,
בניית מסוגלות ויצירת מרחב מקדם ומעצים עבורן.
 
במסגרת ההשתלמות פוגשים המאמנים.ות חוקרות וחוקרים המתמחים בסוגיות שונות בתחום המגדר והספורט,
ונוגעים בנושאים כמו תקשורת, חינוך גופני, מוגנות, הפרדה מגדרית ועוד.

צרי קשר עם: