חברי הוועדה הציבורית 2005-18

המועצה הציבורית לקידום ילדות, נערות ונשים בספורט, פעלה בין השנים 2005-2018, מתוקף החלטת ממשלת ישראל מספר 3416, משנת 2005. המועצה משמשת גוף מייעץ לממשלה, למשרד התרבות והספורט ולשרה הממונה באשר לקידום ולפיתוח ספורט הנשים בישראל.

המועצה פעלה לקידום מדיניות התומכת בספורט הנשים, לרבות פיתוח ענפי ספורט אולימפיים ובגיבוש המלצות לקידום מנהיגות נשים בספורט הנשים בישראל. המועצה יזמה תכניות פעולה רב-שנתיות ליצירת תשתית בפריסה רחבה לפעילות של ספורט נשים וקידום ספורט הישגי. כמו כן עסקה בשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים.

 

מיכל כפרי-ירדני
לחץ לסגירת הפופ אפ
מיכל כפרי-ירדני

כיושבת ראש המועצה לקידום ספורט הנשים בישראל חברה ב:

 • 2014 – חברת המועצה הלאומית לספורט
 • 2013 – חברה בוועדת ההיגוי להתוויית מדיניות התוכנית הלאומית "פרחי הספורט"

בעבר היתה:

 • 2004 – חברת הועדה המייעצת – לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל.
  מטרות הקמת הועדה:

  • להמליץ על מנגנון לקליטת הכספים הייעודיים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט, לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל
  • להמליץ על דרכי יישום התוכנית הלאומית לפיתוח וקידום ספורט הנשים בישראל
  • להמליץ על תפקיד משרד החינוך, התרבות והספורט ביישום התוכנית
  • חברה בצוות לגיבוש המלצות להחלת קוד אתי למניעת הטרדה מינית בספורט
 • חברת הנהלת שדולת הנשים בישראל
  2001 – 2002 חברת הועדה הבינ-משרדית לבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי הלימוד במערכת החינוך בישראל
  השכלה:
 • תואר LL.B. לימודי משפטים. התמחות בחטיבה לזכויות אדם
 • וזכויות חברתיות